Wel of geen recept nodig?

In de media heeft u kunnen lezen dat er per 1 juli 2008 een receptplicht wordt ingevoerd voor middelen zoals wormmiddelen, tranquilizers en anti-schimmelmiddelen. Deze receptplicht is ingesteld door de overheid o.a. om verdere resistentievorming tegen wormmiddelen in te dammen zodat ze ook op langere termijn nog bruikbaar zijn.

Dit houdt in dat deze middelen uitsluitend na het inleveren van een recept verkrijgbaar zijn. Het recept moet geschreven worden door een dierenarts die de patient, de eigenaar en dus de bedrijfssituatie kent. Hij kan u dan ook het beste adviseren welke middelen u kunt gebruiken.

Wormonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de besmettingsgraad van uw paard of koppel is het uitvoeren van mestonderzoek een waardevol instrument. Middels dit onderzoek kan worden bepaald of er ontwormd moet worden. Indien ontwormen noodzakelijk is kan op basis van de aangetroffen wormsoorten een effectief middel worden gekozen. U kunt verse mest langsbrengen bij Paardenkliniek Wapenveld (1 mestbal per paard is voldoende), u krijgt dan binnen enkele dagen de uitslag.

Voor grotere groepen is het niet nodig alle paarden individueel te bemonsteren; het is goed mogelijk om zogenaamde mengmonsters te onderzoeken. Er kan zo koppelsgewijs worden gekeken naar de noodzaak voor ontworming. Op basis van onze kennis van uw bedrijf en mestonderzoek wordt een maatwerk wormbestrijdingsplan gemaakt.

Geen extra kosten

In de praktijk kom het erop neer dat wanneer u receptplichtige middelen koopt bij uw eigen dierenarts deze recepten via zijn eigen administratiesysteem verwerken kan. Paardenkliniek Wapenveld heeft besloten hiervoor geen extra kosten in rekening te brengen. Op deze manier kunt u als cliënt van ons zonder bijkomende kosten deze middelen tegen een concurrerend tarief bestellen.