Aan- en verkoopkeuringen van paarden

U kunt uw paard bij Paardenkliniek Wapenveld klinisch en/of röntgenologisch laten keuren. Meestal betreffen dit aan- of verkoopkeuringen. Deze keuringen worden uitgevoerd door een erkende keuringsdierenarts, zodat u uw paard bij goedkeuring direct kunt verzekeren wanneer u dit wenst.

Tevens worden voor het KWPN en andere stamboeken (oa. KFPS, NRPS) alle mogelijke röntgenologische onderzoeken verricht: PROK merries, hengsten voor de hengstenkeuring en jaarlingen voor het OCD onderzoek. Hierbij wordt digitale röntgen gebruikt voor een superieure beeldkwaliteit. De opnames kunnen op CD gebrand worden zodat de opdachtgever ze makkelijk kan meenemen na de keuring.

Bij een klinische keuring wordt het paard gecontroleerd op eventuele lichamelijke afwijkingen aan: mond, ogen, rug, hart en longen, daarnaast worden uitgebreid de benen onderzocht. Er wordt bloed afgenomen, dit wordt opgeslagen en kan later onderzocht worden.

Uitgebreide keuring bij paarden

Daarna wordt het paard in beweging beoordeeld. Dit wordt eerst in stap en draf op een rechte lijn gedaan. Er worden buigproeven gedaan om eventuele pijnlijkheden in het been te ontdekken. Hierbij worden bepaalde gebieden in het been extra gebogen of gestrekt. Vervolgens worden de gangen van het paard op de harde en zachte volte bekeken. Na de inspanning wordt nogmaals naar hart en longen geluisterd. Aansluitend wordt gekeken naar halsbeweeglijkheid en eventuele coördinatie problemen.

Mochten er tijdens het longeren abnormale geluiden gehoord zijn, dan wordt het paard endoscopisch onderzocht. Hierbij wordt er met een camera in de keel en verdere luchtwegen gekeken.

Bij een volledige keuring worden er na het klinisch gedeelte ook nog röntgenfoto’s gemaakt. Dit wordt gedaan om benige afwijkingen aan benen, hals en rug van het te keuren paard in beeld te brengen.

Mochten er nog aanwijzingen zijn voor afwijkingen aan pezen dan worden deze natuurlijk echografisch onderzocht. Iets wat steeds vaker standaard bij een keuring gedaan wordt.