Vaccineren of titeren?

De laatste jaren ontstaat er steeds meer vraag naar het bepalen van de hoeveelheid antistoffen in het bloed tegen de ziekten waar in Nederland tegen gevaccineerd wordt. De reden hiervoor is dat er veelal gedacht wordt dat vaccinaties schadelijk zouden zijn. Er zijn dan ook veel spookverhalen te lezen op internet.

Bij het “titeren” wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen om vervolgens de hoogste verdunning te bepalen waarbij antistoffen nog aantoonbaar zijn in het bloed. Dit noemt men de titer. Hoe hoger de titer hoe beter de hond beschermd is tegen de desbetreffende ziekte.
In onze praktijk maken wij gebruik van de VacciCheck, waarmee een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de bescherming van uw hond voor hondenziekte, parvo en besmettelijke leverziekte.
Door het doen van titerbepalingen kunt u mogelijk de frequentie van het vaccineren verminderen.

Voor welke ziekten kan een titerbepaling gedaan worden?

Enkel voor hondenziekte (Canine Distemper), parvo en besmettelijke leverziekte (Canine Adeno Virus-2) kan een betrouwbare titerbepaling op de praktijk gedaan worden. De titerbepaling voor rabiës kan in het laboratorium gedaan worden.
Er blijkt geen goede correlatie te zijn tussen de hoeveelheid antistoffen voor de ziekte van Weil en bescherming tegen deze ziekte. Voor de ziekte van Weil kan dus het beste jaarlijks ingeënt worden.

Wanneer titeren?

6 wk  9 wk  12 wk 16
wk (optioneel)
1/2 jaar 1½ jaar 2½ jaar
jaar
4½ jaar 5½ jaar Etc.
Parvo (vaccineren
of titeren)
vaccineren
of titeren
Honden-

ziekte

(vaccineren
of titeren)
vaccineren
of titeren
Lever-

ziekte

(vaccineren
of titeren)
vaccineren
of titeren
Weil

✔= vaccinatie

Standaard worden honden in Nederland ingeënt met 6,9 en 12 weken. Echter, uit onderzoek blijkt dat nog niet bij alle pups de antistoffen van de moeder uit het lichaam verdwenen zijn op 12 weken. Voor hondenziekte is dit wel bij 20% van de pups. Zolang deze antistoffen aanwezig zijn, zal een inenting niet aan slaan. Het kan dus verstandig zijn om op 16 weken nogmaals in te enten of op dat moment een titerbepaling te laten doen om te kijken of de inentingen wel zijn aangeslagen. Doet u dat niet en volgt u het standaard entschema, dan zal uw hond met 1/2 jaar leeftijd opnieuw ingeënt worden. Pas dan zijn bijna alle dieren voldoende beschermd.

Normaal gesproken wordt op de leeftijd van 3 1/2 jaar de volgende inenting tegen hondenziekte, parvo en leverziekte gegeven. Dit is dus ook het moment waarop u zou kunnen beginnen met titeren. Is de hoeveelheid antistoffen op dat moment te laag, dan zal uw hond als nog ingeënt worden voor de betreffende ziekten. Daarbij is het soms wel noodzakelijk om toch combinaties van meerdere inentingen te geven. Zo kan leverziekte uitsluitend in combinatie met hondenziekte en parvo gegeven worden.

Zijn er voldoende antistoffen in het bloed dan wordt u, afhankelijk van de hoogte van de titer, geadviseerd om over 1-3 jaar opnieuw bloed te laten prikken. Het is onbekend hoe lang de titers hoog blijven, en we weten dus ook niet precies hoe vaak er getiterd moet worden om tijdig een daling te signaleren.

Is vaccineren schadelijk?_DSC8277-2744461327-O - kopie

Ondanks alle enge verhalen op verscheidene fora op internet, valt de hoeveelheid bijwerkingen in de praktijk erg mee. Vaak wordt ook vermeld dat dieren die geënt zijn met levende vaccins besmettelijk zouden zijn voor andere dieren. Echter, dit blijkt uit onderzoek helemaal niet te gebeuren. Bij slechts 0,38% van de dieren worden bijwerkingen vastgesteld, welke zelden ernstig zijn. Meestal beperken de bijwerkingen zich tot een pijnlijke plek op de plaats waar de injectie gezet is, iets verhoogde lichaamstemperatuur of diarree. Deze verschijnselen gaan vanzelf over. Soms zien we een overgevoeligheidsreactie waarbij zwelling van de kop optreedt. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen.

Zolang men alleen gezonde dieren vaccineert is de kans op bijwerkingen verwaarloosbaar klein in relatie tot de preventieve voordelen die vaccinatie biedt.

Hoe werkt titeren in de praktijk?

U maakt telefonisch of aan de balie een afspraak voor het titeren. Uw hond krijgt een lichamelijk onderzoek, zoals gewoonlijk bij een vaccinatie. Daarna wordt een klein beetje bloed afgenomen. Vervolgens controleren wij de titers met behulp van de VacciCheck. Deze test neemt enige tijd in beslag. U gaat dan ook in de tussentijd gewoon naar huis en wordt later die dag of de volgende dag op de hoogte gebracht van de uitslag, het vaccinatieadvies en de volgende geadviseerde titerdatum.

Het doen van een titerbepaling kost €59,24 inclusief bloedafname en consult. Tegen de ziekte van Weil moet sowieso elk jaar gevaccineerd worden. Deze en eventuele andere vaccinaties kosten na de titerbepaling €38,72 . U betaalt na een titerbepaling dus geen consultkosten meer voor de vaccinatie.

Let op! Elke eerste dinsdag van de maand tussen 8:30 en 15:00 (op afspraak), kunt u voor een gereduceerd tarief (€48,59) uw hond laten titeren.

Bron: Prof. Nauwynck, Dr. Egberink, Drs Duivesteijn; Proveto cursus Faq & Facts Vaccineren (2016 )