Te veel dieren met gebitsproblemen!

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende problemen bij de hond. Heel veel ellende is te voorkomen door regelmatig het gebit van uw hond te laten controleren. Dat kunt u zelf, we leren het u graag! Zowel bij jonge als oudere honden zien we nog te vaak pijnlijke gebitsproblemen waarmee het dier te lang heeft doorgelopen. Tijdens de vaccinatie van uw huisdier kijken we gelijk of het gebit voldoet en of er iets aan gedaan moet worden.

Het wisselen van het melkgebit

Pups worden zonder tanden en kiezen geboren. Na drie weken begint het melkgebit door te komen en na ongeveer zes weken is het compleet. Vanaf een maand of drie begint het melkgebit te wisselen voor het volwassen gebit, zodat op 7 maanden leeftijd het volwassen gebit compleet is. Als de volwassen tanden en kiezen doorkomen, duwen ze de melktand uit de kaak waardoor deze uit de bek valt of wordt doorgeslikt. Soms blijft een element van het melkgebit te lang zitten en spreken we over een persisterende (hoek)tand. Er zijn dan twee tanden zichtbaar op de plek waar er één hoort te zitten. Eten en haren hopen zich op, waardoor er een tandvlees ontsteking kan ontstaan met  beschadiging aan de permanente tand tot gevolg.  Het advies is om deze melktand te trekken, zodat er geen blijvende schade ontstaat.

De stand van het gebit

Bij een mooi gebit scharen de tanden en kiezen in de boven en onderkaak netjes over elkaar heen als de mond gesloten is. In sommige gevallen is deze stand afwijkend. Dit wordt vooral gezien bij hondenrassen met een korte kaaklengte zoals de mopshond en Shih Tzu. De kaak biedt te weinig ruimte voor alle tanden en kiezen met als gevolg dat ze niet netjes achter elkaar staan maar deels naast elkaar.

Ook kan de bovenkaak relatief te kort zijn ten opzichte van de lengte van de onderkaak. De ondertanden steken dat bij een gesloten bek nog voor de boventanden uit. In beide gevallen hopen voedselresten en haren zich op tussen de elementen, waardoor er gemakkelijk tandsteen en ontsteking van het tandvlees ontstaat. Soms kan orthodontie hulp bieden, maar vaak is het een blijvend probleem. Regelmatig controle en professionele gebitsreiniging is dan de oplossing.

Tandsteen en tandvleesontsteking

Ook op gezonde tanden en kiezen is continu wat tandplak aanwezig. De problemen ontstaan zodra het tandplak gemineraliseerd wordt en daarmee omgevormd wordt tot tandsteen. Er is een groter oppervlak voor bacteriën en voedselresten om aan te hechten, het irriteert het tandvlees en leidt tot tandvleesontstekingen. Ontstoken tandvlees is rood in plaats van lichtroze, bloedt gemakkelijk en de geur uit de bek is vaak onaangenaam. In dit stadium is gemakkelijk in te grijpen door een professionele gebitsreiniging uit te voeren, waardoor het gebit weer in een gezonde staat gebracht wordt. Blijft het tandsteen en de tandvleesontsteking aanwezig, dan raken ook de steunweefsels van de tanden en kiezen ontstoken. Je spreekt nu over parodontitis, wat uiteindelijk leidt tot het verlies van tanden en kiezen.

Ook hier geldt, door regelmatig het gebit te controleren kunnen we veel pijn voorkomen. Door thuis de tanden van uw hond te poetsen kunt u dagelijks het gebit onderhouden. Tevens bestaan er speciale brokken die tandvleesproblemen kunnen helpen voorkomen.

Afgesleten tanden en kiezen

Het is normaal dat er slijtage aan het gebit optreedt met het ouder worden van de hond. Deze slijtage ontstaat door het langs elkaar schrapen van de tanden bij kauwen van eten, maar bijvoorbeeld ook door het kauwen op stokken en speeltjes. Soms is de slijtage echter extreem. Vooral het spelen met tennisballen is berucht om de slijtage die het geeft. De oorzaak van het afslijten is het zand dat op de voorwerpen zit. Het zand fungeert als schuurpapier als de tanden over de voorwerpen heen glijden.
Het lichaam reageert op de slijtage door het aanmaken van dentine aan de bovenkant van de mergholte. Doordat er steeds een nieuw laagje binnenin de tand gevormd wordt voorkomen dat de wortel- of pulpaholte open komt te liggen. Als de slijtage sneller gaat dan de aangroei dan ontstaat er een open wortelkanaal. Deze kan dan geïnfecteerd raken en dit kan tot ontstekingen van de kaak leiden. Gebitsbehandeling is dan noodzakelijk. Afhankelijk van de ernst van de aantasting kan de tand of kies getrokken worden of kan er een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd worden.

Normale gebitsslijtage hoeft niet behandeld te worden. Wel kan geprobeerd worden het gedrag wat de slijtage veroorzaakt tegen te gaan. Gebruik bijvoorbeeld gladde ballen om mee te spelen. Daar blijft minder zand aan kleven dan bij tennisballen.

Afgebroken tanden of kiezen

Een afgebroken tand of kies raakt gemakkelijk geïnfecteerd en dit kan leiden tot pijnlijke wortelontstekingen. Wanneer uw hond een tand of kies breekt of beschadigt doet u er goed aan om het gebit door ons te laten controleren zodat we kunnen beoordelen of een behandeling noodzakelijk is.

Gebitsbehandeling

Het onderzoek van tandheelkundige patiënten is beperkt bij het wakkere dier. Gebitsbehandelingen bij de hond vinden dan ook altijd onder anesthesie plaats. Als u een afspraak heeft gemaakt brengt u uw hond in de ochtend. Tijdens het operatieprogramma volgt er eerst een algemeen onderzoek van uw hond, waarna hij/zij onder narcose wordt gebracht. Alle dieren worden bij ons geïntubeerd, wat wil zeggen dat een buisje in de luchtpijp ervoor zorgt dat uw dier gemakkelijk kan ademen en er geen vloeistof van de gebitsbehandeling in de longen terecht komt. Daarna volgt de professionele reiniging, uitgebreide controle van alle tanden en kiezen, worden er zo nodig röntgenfoto’s gemaakt en als dat nodig is kunnen we tanden of kiezen trekken.

Wat kunt u zelf doen?

Naast regelmatige gebitscontrole bij uw hond kunt u de vorming van tandsteen en daarmee tandvleesontsteking voorkomen door dagelijks het gebit van uw dier te poetsen. Tevens bieden wij in samenwerking met Royal Canin® speciale Dental brokken aan die naast een mechanische reiniging ook een tandplak werend effect hebben door de toevoeging van polyfosfaten. Overleg met de dierenarts welke mogelijkheden er zijn voor uw hond.