Veel voorkomende ziekten

Hieronder vindt u de meest voorkomende aandoeningen bij konijnen. Konijnen zijn prooidieren en zullen het niet snel laten zien als ze zich niet goed voelen. Daarnaast zijn het dieren met een hoge stofwisseling en een teer maag-darmstelsel. Als een konijn een dag niet eet, is dit dan ook een reden om een dierenarts te raadplegen.

Pasteurellose (”Snot”)

Het snot is een ziekte waarbij het konijn veel gelige neusuitvloeiing krijgt en flink ziek kan worden. Slecht eten en koorts zijn mogelijke symptomen. De oorzaak is een hardnekkige bacterie genaamd Pasteurella multocida en vaak is een langdurige antibioticumkuur nodig om de ziekte onder controle te krijgen. Sommige konijnen genezen niet (volledig).

Scheve kopstand

Het konijn houdt plotseling de kop scheef naar 1 zijde, soms zo heftig dat het zelfs niet overeind kan blijven en rondjes door de kooi rolt. Mogelijke oorzaken zijn o.a. middenoorontsteking, hersenvliesontsteking of een ééncellige parasiet genaamd E. Cuniculi. De dierenarts zal proberen de oorzaak vast te stellen en aan de hand daarvan een behandeling in stellen. Een konijn met E. Cuniculi kan ook last hebben van achterhandsverlamming en/of oogontsteking.

Vachtmijt

Het konijn krijgt een schilferige huid en kale plekken, meestal vooral in de nek of op de rug. Veel jeuk komt er meestal niet bij kijken maar het kan wel. De diagnose wordt gesteld door een huidmonster onder de microscoop te bekijken en een behandeling is meestal effectief.

Myasis (maden)

Bij warm weer komt het regelmatig voor dat de achterkant van een konijn wordt aangevreten door grote aantallen maden. Deze maden komen uit eitjes die worden gelegd door de strontvlieg. De vliegen komen af op plakpoep aan de achterhand van konijnen, of op natte vacht bijvoorbeeld door urine. Binnen een paar uur kunnen maden de huid aanvreten en inwendige schade aanbrengen. Een konijn kan hierdoor snel in shock raken en overlijden. Plakpoep is meestal het gevolg van verkeerde voeding en voorkomen worden door volop hooi te geven en de hoeveelheid brok te beperken.

Darm-immobiliteit

Konijnen hebben een heel gevoelig maag-darmstelsel. Stress, pijn, verstopping of een ander onderliggend probleem kan er voor zorgen dat het maag-darmkanaal gaat stilliggen. Hierbij kan er lucht ophopen in de maag en darmen. Dit veroorzaakt veel pijn en daardoor verergerd het probleem. Het konijn zal stil in een hoekje zitten, tandenknarsen, niet eten en weinig ontlasting hebben. Een konijn kan hier snel aan overlijden, dus het is zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen.

Abcessen

Konijnen zijn erg gevoelig voor het krijgen van abcessen. Meestal zie je deze rondom de kop en in het bijzonder bij de onderkaak. De oorzaak ligt vaak in een wortelontsteking van één van de kiezen of snijtanden. Er ontstaat een bult gevuld met dikke, smeerkaasachtige pus waar het konijn zelf soms verbazingwekkend weinig last van lijkt te hebben. Toch is het van belang naar de dierenarts te gaan omdat behandeling het succesvolst is als het abces nog niet zo groot is. Als het bot erbij aangetast raakt is het vaak onmogelijk het hele abces nog weg te krijgen.

Bij de behandeling wordt een abces volledig verwijderd indien mogelijk en anders opengemaakt om zoveel mogelijk pus en aangetast weefsel te verwijderen. Ligt de oorzaak bij een wortelontsteking dan zal geprobeerd worden de betreffende tand of kies te trekken.

Veel tandproblemen en dus abcessen ontstaan als gevolg van verkeerde voeding. Ook hier is het dus weer van belang te zorgen dat het konijn volop hooi en groenvoer eet!

Baarmoedertumoren

Baarmoederkanker is de meest voorkomende kankersoort bij konijnen. Bij de voedsters van 4 jaar en ouders lijdt 50-80% van de dieren aan deze aandoening. De tumoren worden vaak pas ontdekt op het moment dat er bloederige uitvloeiing uit de vulva wordt gezien, of als het dier benauwd wordt als gevolg van uitzaaiingen in de longen. Om dit te voorkomen is het verstandig om voedsters vóór de leeftijd van 2 jaar te laten steriliseren.