Operaties

Behalve de routinematig uitgevoerde castraties/sterilisaties worden er in de dagelijkse praktijk een veelheid aan andere operaties uitgevoerd. Het verwijderen van tumoren is daar een goed voorbeeld van, maar denk ook aan navel/liesbreuken, maag/darmoperaties, orthopedische operaties, ooglidcorrecties etc.

dierenkliniek operaties

 

 

Op de dag van de operatie moet uw kat nuchter zijn. Dat betekent dat hij de avond van te voren vanaf 18:00 niet meer mag eten, maar nog wel mag drinken.

Voor elke operatie geldt dat een preanaesthetisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit bestaat in elk geval uit een klinisch onderzoek waarbij het hart en de longen speciale aandacht verdienen. Als er geen bijzonderheden worden gevonden en het betreft een overigens gezonde kat dan wordt de narcose gegeven. Bij oudere dieren of dieren waarbij we problemen met de narcose kunnen verwachten wordt soms eerst bloedonderzoek gedaan. De afwijkingen die eventueel gevonden worden kunnen dan worden meegenomen in de beslissing welke narcose we toedienen.

De meeste katten krijgen een injectie in de spieren als narcose, waarna ze snel in slaap vallen. Bij risico patiënten is het soms nodig een infuus aan te leggen waardoor het narcosemiddel eventueel kan worden toegediend en de vochtbalans goed onder controle kan worden gehouden. Ook is op deze manier een snelle toediening van medicijnen mogelijk mocht dit nodig zijn.

Tijdens de operatie worden de vitale functies van de patiënt bewaakt. Zo is het mogelijk om in een vroeg stadium te zien dat de patiënt bijvoorbeeld te diep onder narcose raakt, of juist te vroeg wakker dreigt te worden. Voor pijnlijke operaties is soms aanvullende pijnstilling tijdens de operatie nodig om te voorkomen dat de narcose heel diep moet zijn.

Behalve de apparatuur bewaakt een assistente bij ons de narcose voor, tijdens en na de operatie continu. Onze assistentes zijn hier ook speciaal voor opgeleid. Zo kan de dierenarts zich volledig concentreren op de operatie en wordt op tijd gewaarschuwd als er dreigende problemen zijn.

Na een operatie komen de katten in de recovery ruimte te liggen waar ze worden warm gehouden met een rode lamp en de temperatuur regelmatig wordt gecontroleerd door een assistente. In sommige gevallen laten we de kat rustig vanzelf wakker worden, terwijl in andere gevallen het van belang is dat de narcose zo kort mogelijk duurt, denk bijvoorbeeld aan hartpatiënten. In die gevallen kunnen we een deel van de narcose “antagoneren”, zeg maar “wakker spuiten” zodat de kat zo snel mogelijk weer een normale hart/longfunctie en bloeddruk heeft.

De meeste katten mogen dezelfde dag na de operatie weer naar huis. Indien nodig zullen zij pijnstilling mee krijgen en soms ook andere medicijnen. Sommige wonden zijn intradermaal gehecht, dat wil zeggen dat alle hechtingen net onder de buitenste laag van de huid zijn gelegd en zodoende onzichtbaar zijn. Ze lossen dan vanzelf op. Andere wonden worden gesloten met knoophechtingen door de huid en moeten meestal na 10 dagen verwijderd worden. Als dieren erg geneigd zijn aan de hechtingen te likken of kauwen dat wordt soms een kapje meegegeven om dat te voorkomen, maar vaker wordt tegenwoordig een operatieromper gebruikt die de hechtingen bedekt.