Chippen

Dagelijks raken er vele huisdieren zoek en veel vondelingen komen in het asiel terecht. De meeste honden en katten dragen een adreskokertje, maar deze kunnen ze verliezen. Vaak weten eigenaren niet precies waar nou dat ene witte vlekje zich bevindt (Was het nu op de linker- of rechterpoot?). Deze eigenaren doen veel moeite om hun huisdier terug te vinden, maar helaas vaak met weinig succes.

Uit de cijfers blijkt dat een groot aantal dieren nog steeds in een asiel terecht komt en niet meer bij hun eigenaren terugkeren. De oorzaak is verklaarbaar: een dier kan niet vertellen waar hij woont. Sinds een aantal jaar is er een oplossing voor dit probleem: de chip. Deze wordt met behulp van een naald onder de huid van een dier ingebracht, waar het zijn hele leven blijft zitten. In de chip zit een uniek nummer dat met een chipreader afgelezen kan worden.

Registratie

Wij zorgen ervoor dat het chipnummer en de gegevens van u en uw dier geregistreerd worden bij op BackHomeClub.nl, een databank voor gezelschapsdieren. Een veilig gevoel is dat deze databank behalve in Nederland ook is aangesloten bij het Europese systeem: mocht uw dier zelfs in het buitenland vermist worden, kan hij via de chip en de databank weer bij u terugkomen.

Chippen van honden verplicht!

Sinds 1 april 2013 is het chippen van honden verplicht. Dit betekent dat honden, geboren vanaf deze datum, moeten worden gechipt binnen zeven levensweken. De registratie van deze chip moet plaatsvinden binnen acht weken na de geboorte van de hond. Dit verplicht de houder tot registratie van eigen naam, adres en woonplaats, nummer van de chip, de geboortedatum van de hond, de datum van het chippen en de naam, adres en de woonplaats van de persoon die de hond gechipt heeft. De houder is ook verplicht wijzigingen door te geven (wisseling of verhuizing van houder, overlijden hond, et cetera).