Veel voorkomende ziekten

Pasteurellose (”Snot”)

Het snot is een ziekte waarbij het konijn veel gelige neusuitvloeiing krijgt en flink ziek kan worden. Slecht eten en koorts zijn mogelijke symptomen. De oorzaak is een hardnekkige bacterie genaamd Pasteurella multocida en vaak is een langdurige antibioticumkuur nodig om de ziekte onder controle te krijgen. Sommige konijnen genezen niet (volledig).

Scheve kopstand

Het konijn houdt plotseling de kop scheef naar 1 zijde, soms zo heftig dat het zelfs niet overeind kan blijven en rondjes door de kooi rolt. Mogelijke oorzaken zijn o.a. middenoorontsteking, hersenvliesontsteking of een ééncellige parasiet genaamd E. Cuniculi. De dierenarts zal proberen de oorzaak vast te stellen en aan de hand daarvan een behandeling in stellen. Een konijn met E. Cuniculi kan ook last hebben van achterhandsverlamming en/of oogontsteking.

Vachtmijt

Het konijn krijgt een schilferige huid en kale plekken, meestal vooral in de nek of op de rug. Veel jeuk komt er meestal niet bij kijken maar het kan wel. De diagnose wordt gesteld door een huidmonster onder de microscoop te bekijken en een behandeling is meestal effectief.

Abcessen

Konijnen zijn erg gevoelig voor het krijgen van abcessen. Meestal zie je deze rondom de kop en in het bijzonder bij de onderkaak. De oorzaak ligt vaak in een wortelontsteking van één van de kiezen of snijtanden. Er ontstaat een bult gevuld met dikke, smeerkaasachtige pus waar het konijn zelf soms verbazingwekkend weinig last van lijkt te hebben. Toch is het van belang naar de dierenarts te gaan omdat behandeling het succesvolst is als het abces nog niet zo groot is. Als het bot erbij aangetast raakt is het vaak onmogelijk het hele abces nog weg te krijgen.

Bij de behandeling wordt een abces volledig verwijderd indien mogelijk en anders opengemaakt om zoveel mogelijk pus en aangetast weefsel te verwijderen. Ligt de oorzaak bij een wortelontsteking dan zal geprobeerd worden de betreffende tand of kies te trekken.

Veel tandproblemen en dus abcessen ontstaan als gevolg van verkeerde voeding. Ook hier is het dus weer van belang te zorgen dat het konijn volop hooi en groenvoer eet!